Dette er en gammel versjon av regObs! Bruk www.regobs.no.
Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed