Dette er en gammel versjon av regObs! Bruk www.regobs.no.
Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Bilde 1 av 1

  Mye nysnø i høyden hvis snømåleren er å stole på ❄️
  Notater Snødybde på Mannen har økt med over 40 cm siden fredag.
  Registrert av Urpu@Romsdal (****).
 • Skredhendelse 2 - Middels Ukjent
  Registrert av Geopraevent/Skred.AS-TFFK (A).
 • Bilde 1 av 2

  Skredaktivitet Ett (1) 3 - Store Våte flakskred
  Registrert av Martin_S@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Skredhendelse 1 - Små Skavlfall
  Registrert av GOF.
 • Bilde 1 av 13

  Faretegn Ferske glidesprekker Område: I dalen/fjorden. Skildring: Ein del sigesprekker, men ikkje store endringar frå siste observasjon på onsdag Vær Ikke nedbør Snødekke 150 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Tester Ikke gitt LBT@0cmIkke spesifisert Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 14 Total dybde: 128,00 cm
  Registrert av brit-siv@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 12

  Frisk bris fra NV på toppene, som stikker opp i skyene. Tilnærmet null sikt i høyden. Mildt, 2.7°C på gravepunkt.
  Faretegn Ingen faretegn observert Notater Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø Snøprofil Antall Lag: 10 Total dybde: 100,00 cm
  Registrert av Torbjorn@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 6

  Faretegn Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ikkje observert noko fareteikn idag Vær Ikke nedbør 6.8 grader Snødekke 160 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Tester Ikke gitt LBT@23cmQ1 Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 8 Total dybde: 86,00 cm
  Registrert av KnutH@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 3

  Vær Ikke nedbør 7.0 grader
  Registrert av brit-siv@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Så langt idag, ingenfareteikn, men ikke vore i sørlig sektor enda Vær Ikke nedbør Snødekke
  Registrert av KnutH@obskorps (***).
 • Ulykke/hendelse Trafikk hindret Skredhendelse Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 3

  Faretegn Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødekket er vått og kan gi løssnøskred med høye temperaturer og sol, men ikke vannopphopning over skarelag. Vær Regn 6.0 grader Snødekke 120 cm snødybde 1 cm nysnø siste døgn Tester Ikke gitt LBT@45cmQ2 Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 117,00 cm
  Registrert av Bjørnulf@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 9

  Faretegn Ingen faretegn observert Notater Takk for fine varsler denne sesongen!👌👏👏 Ha en fin sommer! Vær Ikke nedbør 2.0 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Tester Ikke gitt Ikke gitt@0cmIkke spesifisert Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 9 Total dybde: 143,10 cm
  Registrert av Leif@ObsKorps (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Isdekning Vannet er Hele sjøen islagt Begynt å bli vann langs kantene og noe overvann. Faretegn Mye overvann Område: Mange vann i nærheten
  Registrert av Leif@ObsKorps (**).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekning Vannet er Hele sjøen islagt Vannet bærer åpenbarligen fortsatt snøskuter, men den er tydelig svekket. Isgang i Gátterjohka i kveld, noe som synes tydelig i inløpsosen i Vássejávri på bileten.
  Registrert av Widforss.
 • Bilde 1 av 1

  Skredaktivitet Ett (1) Ikke gitt Glideskred
  Registrert av Martin_S@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Været
  Faretegn Fersk vindtransportert snø I høyfjellet over enn 1600moh føyker det lett Vær Snø -3.5 grader Snødekke 100 cm snødybde 4 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Skredproblem Kantkornet snø over skarelag Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 3 Total dybde: 50,00 cm
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 3

  Faretegn Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vann i snøen når sola står på Vær Ikke nedbør 10.0 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av mbie@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Vær Ikke nedbør 15.0 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Noen (2-5) 1 - Små Våte løssnøskred
  Registrert av ToreV@met (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Faretegn Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nattefrost har bremset smeltingen litt. Vær Snø 0.0 grader Snødekke 120 cm snødybde 2 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 99,00 cm
  Registrert av Albert (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Vær Regn Snødekke Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø
  Registrert av calle@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 3

  Snø fordeling i indrestrøk, dalen er cirka 500moh.
  Faretegn Ingen faretegn observert Vær Ikke nedbør 5.0 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 98,00 cm
  Registrert av Kaj@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 10

  Vær Ikke observert 4.0 grader Snødekke Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Bjørnar@Obskorps (***).
 • Bilde 1 av 9

  Faretegn Ingen faretegn observert Vær Ikke nedbør 8.0 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Tester Ikke gitt LBT@0cmIkke spesifisert Tester Ikke gitt LBT@0cmIkke spesifisert Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 7 Total dybde: 99,00 cm
  Registrert av harvey@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 13

  Faretegn Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet Faretegn Ferske glidesprekker Område: I denne fjellsiden Vær Snø 1.0 grader Snødekke 290 cm snødybde 1 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Noen (2-5) 2 - Middels Skavl
  Registrert av Pål@obskorps/NORTIND (***).
 • Bilde 1 av 1

  Vær Regn 5.5 grader Tester God ECTN23@28cmIkke spesifisert Skredfarevurdering 1 Liten Snøprofil Antall Lag: 5 Total dybde: 100,00 cm
  Registrert av KRPE (**).
 • Bilde 1 av 1

  Skredhendelse 2 - Middels Vått flakskred
  Registrert av Kaj@obskorps (*****).
 • Skredhendelse 2 - Middels Vått flakskred
  Registrert av Kaj@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 9

  mot vest
  Faretegn Ingen faretegn observert Vær Sludd 0.0 grader Snødekke 1 cm nysnø siste døgn Tester Ikke gitt ECTX@0cmIkke spesifisert Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 7 Total dybde: 88,00 cm
  Registrert av Jørgen@obskorps (*****).
 • Faretegn Ingen faretegn observert Vær Regn 7.0 grader Snødekke 190 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Tester Ikke gitt ECTX@0cmIkke spesifisert Skredfarevurdering 1 Liten Skredproblem Ubunden snø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 1 Total dybde: 60,00 cm
  Registrert av JonasD@Obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekning Vannet er Isløsning langs land, is utpå Ser ut som våris over hele vannet. Faretegn Isen har løsnet fra land Område: På dette vatnet. Skildring: På store deler av vannet.
  Registrert av Kristoffer@ObsKorps.
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed