3 Is observasjoner ved (Fylke ikke gitt/).
Observert av
Widforss
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
18. september 2021 kl. 01:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen islagt
Isdekningsgrad før observasjon
Ukjent isdekke før nå
Bæreevne
Liten fare for å gå igjennom
Skøytbarhet
Under tvil skøytbart

Copyright
Widforss
Kommentar
God bæreevne, null vann går opp oven isen etter att hullet er laget, selv om jeg står oven hullet.
Istykkelse
Snø før borring
0,00 cm
Overvann før boring
Ingen
Øverste lag
2,00 cm Sørpeis
Nederste lag
3,00 cm Stålis
Total istykkelse
5,00 cm
Notater
Tekst
Sjøen er på 1373 m.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Kuoblatjåkko / Norrbotten
Varslingsregion
Fylke ikke gitt
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1362 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart