Jord observasjon ved KV Samnøysjøen (Vestland/Bjørnafjorden).
Observert av
Kommunegeologen
Gruppe
Flaum og skred i Bjørnafjorden
Kildeangivelse
Har blitt fortalt
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
10. oktober 2021 kl. 11:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
10. oktober 2021 kl. 00:00
Når skjedde skredet senest
10. oktober 2021 kl. 11:00
Type skred
Jordskred
Størrelse
< 100 m3
Hva ble påvirket?
Bebyggelse
Omfang
Trafikk hindret
Kommentar
Jordskredet har losna på nedsida av FV5112 Holsundvegen og ned på KV Samnøysjøen, like ved sida av eit hus. Huset vart ikkje truffe av skredet, men fekk vatn inn i bygget.

Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kommunegeologen
Kommentar
Skredhendinga har gått like ved eit eldre hus, flytta på båten og gått over den kommunale vegen og ned mot, men stoppa før løa.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kommunegeologen
Kommentar
Skredhendinga sett frå kommunal veg (KV Samnøysjøen).
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kommunegeologen
Kommentar
Skredhendinga sett frå fylkesveg 5112 Holsundvegen.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kommunegeologen
Kommentar
Skredet losne i skråninga på nedsida av fylkesveg 5112 Holsundvegen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
KV Samnøysjøen
Beskrivelse
Bjørnafjorden
Varslingsregion
Vestland
Kommune
Bjørnafjorden
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
20 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart