10 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
StigR@Obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
20. januar 2022 kl. 19:31
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet

Copyright
StigR@Obskorps
Copyright
StigR@Obskorps
Skredaktivitet
Dato
20.01.2022
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Dårlig sikt i høyden.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
75 %
Kommentar
Bygevær med enkelte sterke vindkast. Termometer er gjenglemt. Derfor ikke temp. Men tørr snø fra 150 moh.
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
250 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
I skogen noe fuktig vindpåvirket snø. Fra 250 moh ca 10-20 cm tørr snø over fuktig 4F hardt underliggende lag. Lenger ned noe mer porøst. Sneen er stedvis vindpåvirket og over konveks bryter det rundt skiene. Små drønn høres uten skytende sprekker. Mere i øvre del av skogen. Fra 450-500 moh ligger 10-20 cm tørr sne over hardere fuktig sne. Denne er glatt. Øvre lag av nysne er vindpåvirket 4F mens underliggende sne er F hardhet. Endel hagl kan lage svake lag dersom dette fyker eller snør ned. Gjenglemt utstyr som lupe, termometer og skrivesaker medfører en omtrentlig profil uten størrelse på snøkorn og temp.

Copyright
StigR@Obskorps
Kommentar
Viser nysnø over fuktig RG
Copyright
StigR@Obskorps
Kommentar
Viser hvordan vinden har lagt sne i skogen.
Copyright
StigR@Obskorps
Kommentar
Vind fra NV påvirker tørr sne.
Copyright
StigR@Obskorps
Kommentar
Hagl som kommer i bygene.
Tester
Test
CTE 5@13cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i fokksnelag.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTM 17@30cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i fokksne lag som ligger på smelte skare
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
StigR@Obskorps
Kommentar
Bruddflate i fokksne på 13 cm.
Copyright
StigR@Obskorps
Kommentar
Bruddflate på 30 cm.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Usikkert men tidligere obs viste kantkorn ifølge med skarelag. Dette laget ligger storr sett langt nede under mye nysne. Men kan påvirkes der snedekket er tynt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er kommet veldig mye sne. I ytre strøk i tillegg endel regn. Mindre i der deler av reg der tempen har vært noe lavere. Det har blåst fra SØ og NV slik at det i disse himmelretninger trolig har lagt seg mye vindpåvirket sne. Kan fi store og naturlig utløste skred.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]hMMD-McMwD-MaDaDCT17 Q1CT5 Q2Created with niViz on 2022-05-29T01:30:53

Kommentar
Som nevnt ikke utstyr for nøyaktig profil. Tatt på husk og bilde.


Copyright
StigR@Obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
459 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart