2 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Kvænangen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
12.05.2022
Antatt tidsrom
0-23
Kommentar
Ingen bruddkanter/flakskred observert (noe skodde her og der).
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Kommentar
4,7 plussgrader ved havnivå. Lettskyet, sol og skodde.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Kvænangen / Vest-Finnmark
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Kvænangen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
612 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart