10 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Observert av
brit-siv@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
12. mai 2022 kl. 18:11
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: I dalen/fjorden. Skildring: Mellom 6-900 moh høgt vanninnhold i øverste 10-15 cm av snødekket.
Skredaktivitet
Dato
12.05.2022
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Regn og regnbyger siste dagane. Periodevis oppholdsvær og eit og anna kort solgløtt i dag. Nysnøgrensa var på ca 7-800 moh no i ettermiddag.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Nedbør som snø frå ca 7-800 moh i ettermiddag
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Eit kort gløtt av blå himmel
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Generelt grått vær, med regn og regnbyger og lågt skydekke
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
800 moh
Snøgrense
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Berre flekkvis snødekke under 500 moh. I bratt sørvendt terreng høgare snøgrense med lite snø under skoggrensa. Det gamle snødekket er stort sett smelteomvandla, kun i nordvendt terreng i høgfjellet der fortsatt er lagdelt vintersnø. Det smelteomvandla snødekket drenerer regnet godt. Bærande snødekke med våt snøoverflate i skogen. Mellom 700 og 900 moh bærande snødekke med litt nysnø oppå, her var det svært vått i dei øverste 10 cm. Frå ca 900 moh mindre vatn i nysnøen og fint skiføre. Ca 15 cm våt nysnø på 950 moh.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Ein del bare ryggar som no har fått eit lag nysnø
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Mindre vatn i nysnøen og fint skiføre høgare oppe, her på ca 900 moh
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Litt nysnø i lyngen på nærmare 800 moh
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Høgare snøgrense sørvendt i bakgrunnen, kryp oppover mot skoggrensa der.
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Snøoverflata er prega av mildværet og smelting
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Vått bærande snødekke i skogen
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Snøgrense på ca 500 moh i nordvendt terreng
Tester
Test
LBT @0cm
Kommentar
Ingen brudd
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
I høgfjellet der nysnøen er tørr nok til å bli flytta av vinden

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1100 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I høgfjellet der nedbøren har komt som snø, vil vindtransporterte nysnøflak kunne være lett å løyse ut. Stabiliseringa går raskt pga gunstig temperatur, så det vil være den sist innblåste nysnøen som kan være ustabil. I lågare områder med våt snøoverflate kan ein løyse ut små våte skred. Bør holde avstand til fjellsider med sigesprekker, då dette kan være tegn på fare for glideskred der snødekket ligg på underlag av sva.
Utvikling
Fortsatt nedbør og liknande værforhold dei nærmaste dagane, gir omtrent same forhold
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet gir ein god beskrivelse av snødekket og skredfaren.
Snøprofil

Lagdeling
11 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]Temperature [°C]h1.5WOh1.5Wh1.5WOh2Wh2WOh2Wh2Wh2.5WOh2.5Wh2.5Wa1WCreated with niViz on 2022-05-29T12:44:38

Kommentar
2 grader i lufta. +0.3 grader gjennom heile snøprofilen, som bortsett frå nysnøen øverste 15 cm består av smelteomvandla grovkorna snø med restar av enkelte gamle skarelag.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sunnfjord / Indre Fjordane
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
948 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart