3 Snø observasjoner ved (Tromsø/Tromsø).
Observert av
ToreV@met
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
27. mai 2022 kl. 12:58
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
27.05.2022
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Har vært på en kjøretur rundt gamle Balsfjord region (nå deler av Tromsø, Indre Troms og Lyngen) for å observere skredaktivitet etter varmen de siste dagene. Det har gått flere små til middels store våte løssnøskred. De fleste er naturlig utløst i brattheng eller som følge av skavlbrudd. Klarte ikke å observere noen våte flakskred, og har hatt utsikt (med kikkert) til ganske mange fjellområder og de fleste himmelretninger i løpet av turen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
15,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
70 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
250 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøgrensen varierer noe i disse regionene, men ligger stort sett mellom 200-300 moh. Det har vært varmt de siste dagene, og bra med smelting helt til topps. Men det er fortsatt en del snø igjen med bra skiføre om man kommer over ca. 300 moh. Sist natt skyet det til, slik at det har vært begrenset utstråling og lite gjenfrysing av snødekket også i høyden. Det vil trolig også være skyet neste natt, men generelt litt kaldere luft da.

Copyright
ToreV@met
Copyright
ToreV@met
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
92 
Laster kart