11 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Observert av
Leif@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
28. mai 2022 kl. 07:53
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Fremdeles noen store skavler igjen østvendt.
Skredaktivitet
Dato
28.05.2022
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
85 %
Kommentar
Vind fra nv. Noen dråper nedbør i natt. Surt og kaldt.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Tettere skydekke innover jotunh.
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
1300 moh
Snøgrense
1000 moh
Grense lagdelt snø
1500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Snødekket er gjennombløtt og har delvis sunket sammen. I enkelte østvendte heng som er godt skjermet for vind er det fremdeles ganske løst. Noe gjenfrysning av øvre del. Drenert godt og er stabilt uten lagdeling av betydning. Generelt sett er det igjen lite snø østover i regionen. Her og vest er det mer, men smelter raskt nå.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Bildet peker nord nordøst. Flekkete snødekke innover mot Falketind osv
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Østvendt langs tyin.
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Mer snø østvendt.
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Vestvendt er så og si bart
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Så vidt litt nsnø igjen her og der over 1300.
Tester
Test
@0cm
Kommentar
Ingen tester i gjennombløt snø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Skaren vil trolig tine utover dagen, men ingen betydelig økning av skredfaren. Det er på ettermiddagen problemet kan oppstå. Veldig lite snø sør og vest så fjerner problemet derfra her ved Tyin
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skare med varierende bæreevne fra morgenen av. Denne tiner nok utover dagen. Snødekket har sunket delvis sammen men enkelte bratte heng kan man nok løsne mindre våte løssnøskre utover dagen hvis temperaturen blir høyere. Snødekket har vært gjennombløtt opptil 1500 flere uker nå og det anses som stabilt. Fremdeles noen store skavler igjen. Fg 1 i dette området opptil 1500. Har ikke observert over.
Utvikling
Regn i morgen under 1200 ca. Snø og vind over. Kan føre til økende skredfare i høyereliggende områder som får betydelige nysnømengder.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fg2 stemmer nok i høyden. Ville snudd rosen for våt snø under 1400 til å gjelde sør til nordlig sektor. I vestvendt til sør er det jo ikke igjen noe særlig med snø under 1400.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150Depth [cm]Temperature [°C]h2Wh2.5WOhWh2OhWL2Wh2.5VOhWc0.5M(1) Antudninger til nysnø fra natt til i går og trolig så vidt inatt(1)GNDCreated with niViz on 2022-06-28T06:27:10Copyright
Leif@ObsKorps
Notater
Tekst
Takk for fine varsler denne sesongen!👌👏👏 Ha en fin sommer!
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vang / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1332 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart