10 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske glidesprekker
Område: I dalen/fjorden. Skildring: Ein del sigesprekker, men ikkje store endringar frå siste observasjon på onsdag
Skredaktivitet
Dato
28.05.2022
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Kommentar
Fortsatt oppholdsvær, lågt skydekke men også gløtt av sol

Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
650 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Delvis snødekke frå 6-700 moh, høgare snøgrense sørvendt. Vått smelteomvandla og grovkorna snødekke som er bærande med våt snøoverflate.

Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Bærande snødekke med våt snøoverflate
Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Flekkvis snødekke frå ca 600 moh
Tester
Test
LBT @0cm
Kommentar
Ingen brudd
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabilt snødekke. Kan være mulig å løyse ut små våte skred i snøoverflata i brattheng. Ellers bør ein holde avstand til skavlar og fjellsider med sigesprekker der det kan løsne glideskred pga snødekket ligg på underlag av sva.
Utvikling
Periodevis nedbør som regn, men snødekket drenerer vatnet greit, så forventar ikkje dei store endringane.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Snøprofil

Lagdeling
14 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]Temperature [°C]h1.5WOh2Wh2WOh2Wh2WOh2Wh2WOh2Wh2WOh2.5Wh2.5WOh2.5Wh3Wh3WCreated with niViz on 2022-06-28T06:18:44

Kommentar
Vått smelteomvandla og grovkorna snødekke med fleire gamle skarelag nedover

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sunnfjord / Indre Fjordane
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1170 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart