Dette er en gammel versjon av regObs! Bruk www.regobs.no.
Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Isdekning Vannet er Delvis islagt på målestedet
  Registrert av Hermansen (**).
 • Snødekke 3 cm snødybde 3 cm nysnø siste døgn Vær Snø Notater Foreløpig svært lite snø. Skredproblematikk i denne delen av regionen berre aktuelt der nysnø og vindtransport har lagt att ustabile nysnøflak i brattheng med snøfonner som ligg att frå i fjor, og på bre. Om skredfaren aukar dei nærmaste dagane vil være avhengig av kor mykje nysnø som kjem
  Registrert av brit-siv@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 3

  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Bjærangsfjorden.
  Skredhendelse 2 - Middels Ukjent
  Registrert av Geopraevent/Skred.AS.
 • Isdekning Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse 10 cm istykkelse
  Registrert av Bård Lien (**).
 • Bilde 1 av 2

  Isdekning Vannet er Hele sjøen islagt Litt ruglete overflate. Istykkelse 8 cm istykkelse
  Registrert av Bård Lien (**).
 • Isdekning Vannet er Delvis islagt på målestedet Notater En tynn ishinne har lagt seg på halve dammen.
  Registrert av Hans Egil Hansen (**).
 • Bilde 1 av 1

  Snødekke 2 cm nysnø siste døgn Vær Snø -1.0 grader
  Registrert av Jolstring.
 • Bilde 1 av 1

  Observert fra Lillehammer
  Isdekning Vannet er Delvis islagt på målestedet Isen har begynt å legge seg på Mjøsa gjennom dagen. Faretegn Tynt isdekke Område: På dette vannet Istykkelse 0 cm istykkelse
  Registrert av Eric-André.
 • Bilde 1 av 7

  Snødekke 5 cm snødybde 2 cm nysnø siste døgn Skredproblem Kantkornet snø ved bakken Faretegn Fersk vindtransportert snø Noe føyk i høyden ellers ikke noe faretegn av betydning da det foreløpig er for lite snø til det. Skredfarevurdering 1 Liten Tester Ikke gitt LBT@3cmIkke spesifisert Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 2 Total dybde: 5,00 cm
  Registrert av Urpu@Romsdal (****).
 • Bilde 1 av 1

  Snø transport fra toppen av Veslehorn inn i østvendt terreng.
  Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vestavind i høyden i dag. Usikker på vindstyrke, men synlige faner ut fra toppene. Det er ca 30 cm løssnø tilgjengelig for transport så skredfaren i østvendt terreng øker raskt. I utsatt bratt østvendt terreng i høyfjellet ligger det mange steder mindre snø enn i n og v vendt terreng. Dette grunnet nedbør og vind fra sø ved siste snøfall. Dette var også sesongens første snøfall av betydning.
  Registrert av Jørgen@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Snødekke
  Registrert av jan arild@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Store rimkrystaller i overflaten
  Snødekke 4 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Vær Snø -6.3 grader Faretegn Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tur til 1100 moh sv vendt side i sogndaldalen Notater Mer info kommer før klokka 17:00 Skredfarevurdering 1 Liten Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 2 Total dybde: 6,50 cm
  Registrert av Andreas@nve (*****).
 • Bilde 1 av 19

  Snødekke 61 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredproblem Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Vær Ikke nedbør -4.5 grader Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 1 Liten Tester God ECTX@0cmIkke spesifisert Tester Ikke gitt LBT@48cmNon-planar break (BRK) Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 6 Total dybde: 61,00 cm
  Registrert av Øystein@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 3

  Vær Snø -1.0 grader
  Registrert av Urpu@Romsdal (****).
 • Bilde 1 av 1

  Tynt snødryss
  Istykkelse 5 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av HV (**).
 • Bilde 1 av 8

  Snødekke 40 cm snødybde 8 cm nysnø siste døgn Skredproblem Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Vær Snø 0.0 grader Faretegn Drønn i snøen Område: På dette stedet Faretegn Skytende sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokalt skytende sprekker i sider med litt mer innblåst snø Faretegn Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser ut som små skavler som har falt ned i løpet av natta Notater Oppdateres etterhvert Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av Elise@MET (***).
 • Bilde 1 av 16

  Snødekke 5 cm snødybde 1 cm nysnø siste døgn Skredproblem Ubunden snø Vær Snø -1.7 grader Faretegn Ingen faretegn observert Notater Foreslått tekst för tisdag er god, men litt i tvil på slredstörrelse... vill såklart vara avhengig av hvor mye snö å vind som faktiskt kjem. Fin poäng med där det varit snö från förr, där kan man vara extra obs på vevarmae svakt lag (snö fra tidligere i uken). --- Går ikke helt under skredfare men pga lite såle gjør också att fall kan bli styggt, bruk hjelm! Skredfarevurdering 1 Liten Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 3 Total dybde: 5,50 cm
  Registrert av calle@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 9

  Vær Ikke nedbør -5.0 grader Notater Tynt usammenhengende snødekke i samtlige skredbaner i Tyinslinna
  Registrert av Pål@SkredAS (***).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekning Vannet er Hele sjøen isfri Kun litt is ved utløpet i sørvestenden.
  Registrert av KolbjørnT (***).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekning Vannet er Helt islagt på målestedet Nattfersk ishinne. Åpent i sørenden som er påvirka av inn- og utløp.
  Registrert av KolbjørnT (***).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekning Vannet er Islegging ved land, åpent utpå Stedvis islagt noen meter ut fra land langs sør- og vestsida.
  Registrert av KolbjørnT (***).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekning Vannet er Delvis islagt på målestedet Ca 1/4 dekt med nattfersk issnerk. Is hovedsaklig i vestre og søndre del.
  Registrert av KolbjørnT (***).
 • Bilde 1 av 1

  NØ vendt fjellside i Sørkjosen.
  Snødekke 2 cm nysnø siste døgn Vær Snø -2.5 grader Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 1 Liten Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av StigR@Obskorps (***).
 • Bilde 1 av 5

  Ikke snø. Terrenget er dekket av rim og litt kantkornet snø (2 cm).
  Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Vær Ikke nedbør -5.0 grader Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av Pål@obskorps/NORTIND (***).
 • Bilde 1 av 12

  Mot Ø - Møysalen
  Snødekke Vær Ikke nedbør 3.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert Område: Fylket/varslingsregion Skredfarevurdering 1 Liten Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av barbro@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Vær Regn 1.5 grader
  Registrert av Finn@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekning Vannet er Hele sjøen islagt Har ikke målt tykkelse
  Registrert av Morten Almås (***).
 • Bilde 1 av 1

  Fra området ved demningen. Litt is langs land i skjermede bukter. Isen ved land var under 1 cm.
  Isdekning Vannet er Islegging ved land, åpent utpå Åpent vann på målerstedet.
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekning Vannet er Islegging ved land, åpent utpå Vassendvika ligger med is, med litt snø på. Har ikke sjekket tykkelsen.
  Registrert av Morten Almås (***).
 • Bilde 1 av 5

  Sætreskadrsfjellet sett frå Kvitenova måndag morgon
  Snødekke
  Registrert av tore@svv (*****).
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed