3 Is observasjoner ved Theisendammen nord (Trøndelag/Trondheim).
Observert av
BåSS
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
** (Erfaren obervatør.)
Tidspunkt observert
23. november 2022 kl. 23:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen islagt
Isdekningsgrad før observasjon
Ukjent isdekke før nå
Bæreevne
Liten fare for å gå igjennom
Skøytbarhet
Meget gode skøyteforhold
Kommentar
Jevn, kompakt stålis hele Theisendammen. Noe støv som gir sløve skøyter. Noe stein ved land (snublefare).

Copyright
BåSS
Istykkelse
Snø før borring
0,00 cm
Sørpe før borring
0,00 cm
Vannflaten i hullet
1,00 cm lavere enn isoverflaten
Øverste lag
10,00 cm Stålis
Total istykkelse
10,00 cm
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Antar svekket is ved utløp (demningen) og innløp (Ilabekken). Forøvrig jevn istykkelse registrert.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Theisendammen nord
Beskrivelse
Trondheim
Varslingsregion
Trøndelag
Kommune
Trondheim
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
153 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart