8 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Kvænangen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet
Skredaktivitet
Dato
24.11.2022
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
5 %
Kommentar
Bris fra sørvest på topper og rygger. Kaldt klart vær gir stor temperaturgradient i tynt snødekke.

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
150 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Lett snøfokk enkelte utsatte steder på topper og rygger. I søkk og sider der det har vært løssnø/myke flak: Overflatekant str 0,7 mm, 5-20 cm tykt lag, dannet oppå skare på bakken, noen steder under 5-10 cm tykk P-fast fokksnø, men mye helt til overflaten (ruflesnø). Mer vindutsatte steder: Hele snødekket er skare. Regnpåvirket overflate til ca 400 moh. Under 200 moh: Overflaterim str 20mm på skaren.

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Overflaterim under 200 moh
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen spenninger i snødekket nå. Kun oppsprekking under skiene i fokksnøflak enkelte steder. Overflatekantlaget kan bli et svakt lag under neste snøfall. Overflaterim fra 200 moh og nedover ligger på snøflekker mellom barflekker på svært ruglete skare og vil ikke bli et skredproblem slik det ser ut på Jøkelfjordeidet. Sannsynligvis er det ikke glatt skareoverflate noen steder i lavlandet i regionen.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Snøprofil

Lagdeling
3 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040Depth [cm]Temperature [°C]OhDB0.7DdDGNDCreated with niViz on 2022-12-05T09:08:44

Kommentar
Gravde i snørenner og flanker ned mot Koppartindgryta. Samme snødekke på deler av øvre del av Laslettindryggen og mot Lillegryta. Fokksnøflak var små og brakk bare under skiene. Store partier manglet fokksnøflaket, og kant lå i overflaten.


Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Utfrosset snødekke med overflatekant str 0,7 mm, 20 cm tykt, ned til skarelag på bakken.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Kvænangen / Vest-Finnmark
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Kvænangen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
889 
Laster kart