Tur

Tidsperiode
Siste døgn eller velg dato:
Fra
Til
Regioner
Regioner i blått varsles kun ved faregrad 4 og 5
Innmeldt tur [1]
Observatør
Øystein@obskorps
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Tur til Finse, avtalt med Jostein. Jomfrunuten rundt. Jakt på aktive skredproblem, særlig kantkorn.
Innmeldt tur [2]
Observatør
Andreas@nve
Turtype
Oppdrag for arbeidsgiver
Forventet ferdig
Avsluttet
Kommentar
Tur på Tylderingen til fots for å danne et generelt bilde av snøsituasjonen i regionen
Innmeldt tur [3]
Observatør
Urpu@Romsdal
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
Avsluttet
Kommentar
Skorgedalsområdet
Innmeldt tur [4]
Observatør
Elise@MET
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
Avsluttet
Innmeldt tur [5]
Observatør
calle@obskorps
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
Avsluttet